אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת תל אביב
המרכז ללימודי פסיכומטרי
חזור אל:  תוכנת מילים לפסיכומטרי
סטודנט פסיכומטרי
קבל פרטים אודות קורס הפסיכומטרי הטוב ביותר:

דוד שלום,

 

על פי נהלי המרכז הארצי לבחינות והערכה,

שהינו הגוף שכותב את הבחינה הפסיכומטרית, לא ניתן לגשת לבחינה הפסיכומטרית בשני מועדים רצופים, אלא רק בכל מועד שני.

כלומר, אם תיגש לבחינה במועד דצמבר, לא תוכל לגשת לבחינה במועד העוקב, קרי, מועד פברואר, אולם אין מניעה לכך שתיגש במועד אפריל.

 

מכל מקום, קח בחשבון שקורס ההכנה לבחינה הפסיכומטרית במועד דצמבר עתיד להיפתח כבר במחצית חודש ספטמבר.

 

לפרטים נוספים אתה מוזמן לפנות אלינו: 03-6338686.

הוסף תגובה
23/06/2010 17:45


 
 
שיש קיסר שיש למטבח אבן קיסר